1. بهرام صادق پور گیلده , مروری بر نمودارهای کنترل آماری فرایند در محیط فازی , نهمین سمینار ملی آمار و احتمال فازی , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
 2. سیده فاطمه اصغری بایگی , بهرام صادق پور گیلده , نمودار کنترل آماری کیفیت فازی برای داده های طول عمر , نهمین سمینار ملی آمار و احتمال فازی , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
 3. افسانه رضایی فر , بهرام صادق پور گیلده , معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس دادههای فازی , هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
 4. افسانه رضایی فر , بهرام صادق پور گیلده , غلامرضا محتشمی برزادران , معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس دادههای فازی , هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران هجدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و هفدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
 5. رباب افشاری , بهرام صادق پور گیلده , طرح اصلاحی نمونه گیری پذیرشی تعویقی چندگانه , چهاردهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
 6. افسانه رضایی فر , بهرام صادق پور گیلده , غلامرضا محتشمی برزادران , نمودار RA-CUSUM بر اساس داده های فازی , هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 7. رباب افشاری , بهرام صادق پور گیلده , طرح اصلاحی نمونه گیری یک مرحله ای متغیر فازی , هشتمین سمینار آمارو احتمال فازی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 8. زهره عباس نیا , خدیجه توکلی ناربند , بهرام صادق پور گیلده , دسترس پذیری سیستم های مهندسی با طول عمر فازی , هشتمین سمینار آمارو احتمال فازی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 9. روح الله مهر علی زاده , محمد امینی , بهرام صادق پور گیلده , حامد احمدزاده , غالب بودن شانسی: معیاری برای مقایسه سیستم های پیچیده در فضای شانس , هشتمین سمینار آمارو احتمال فازی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 10. مریم جلیلیان عاملی , بهرام صادق پور گیلده , زینب عباسی گنجی , نمودار های کنترل فازی براساس پروفایل ها , هشتمین سمینار آمارو احتمال فازی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 11. سیده فاطمه اصغری بایگی , بهرام صادق پور گیلده , طرح نمونه گیری برای پذیرش دنباله ای برای مشخصه طول عمر در محیط فازی , هشتمین سمینار آمارو احتمال فازی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 12. رباب افشاری , بهرام صادق پور گیلده , تأثیر خطاهای بازرسی بر منحنی مشخصه عملکرد طرح نمونه گیری تعویقی چندگانه در محیط فازی , هفتمین سمینار آمار و احتمال فازی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
 13. رباب افشاری , بهرام صادق پور گیلده , تاثیر خطای بازرسی بر قدرت تشخیص طرح نمونه گیری تعویقی چندگانه , سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
 14. زهرا بهدانی , غلامرضا محتشمی برزادران , بهرام صادق پور گیلده , رابطه برخی از مفاهیم شاخصهای نابرابری اقتصاد و قابلیت اعتماد , سیزدهمین کنفرانس امار ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 15. رباب افشاری , بهرام صادق پور گیلده , مجید سرمد , طرح نمونه گیری تعویقی جهت پذیرش انباشته برای مشخصه های وصفی با پارامتر فازی , ششمین کارگاه کشوری آمار و احتمال فازی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
 16. بهرام صادق پور گیلده , طرح های نمونه گیری جهت پذیرش در محیط فازی , ششمین کارگاه کشوری آمار و احتمال فازی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
 17. زهرا بهدانی , غلامرضا محتشمی برزادران , بهرام صادق پور گیلده , مفاهیم سالخوردگی و ارتباط آنها با شاخص های نابرابری , دومین سمینار قابلیت اعتمادs , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
 18. سهیل شکری , بهرام صادق پور گیلده , بهروز فتحی واچارگاه , غلامرضا محتشمی برزادران , استنباط پیشگو ناپارامتری فازی برای کمیتهای تصادفی برنولی , نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
 19. مهرناز مظفری پیمان , بهرام صادق پور گیلده , مجید سرمد , نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی براساس اعداد فازی , 4th Joint Iranian Congress of Fuzzy and Intelligent Systems CFIS2015 , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 20. داود دریائی , بهرام صادق پور گیلده , بررسی شاخص کارایی طول عمر توزیع بیرنبام-ساندرز , چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
 21. جواد نقدبیشی , مهدی جباری نوقابی , بهرام صادق پور گیلده , یاسمن زینتی , تشخیص الگوهای نمودار کنترل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و نرم افزار R , دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
 22. مریم سادات متقی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی جباری نوقابی , تعیین متوسط طول چرخه یک فرایند تولید با استفاده از زنجیره مارکف , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
 23. مهرناز مظفری پیمان , بهرام صادق پور گیلده , مجید سرمد , مقایسه دو شبکه عصبی ANFIS و RBF در نمودارهای کنترل فازی فرآیندهای تولید , هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 24. اعظم سادات ایزی , بهرام صادق پور گیلده , بهینه سازی مدل طرح اقتصادی نمودار کنترل x-بار تحت نمونه گیری دو مرحله ای در تحلیل شاخص ناکارایی Cpp , هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 25. مریم سادات متقی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی جباری نوقابی , بهینه سازی نمودار کنترل کیفیت توام دومرحله ای x-بار و S با فاصله نمونه برداری متغیر , هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 26. نفیسه نزاکتی رضازاده , محمد امینی , بهرام صادق پور گیلده , بررسی ساختار وابستگی زمان های اصابت فرآیندهای تصادفی دو بعدی , دوازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
 27. اعظم سادات ایزی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی دوست پرست , طراحی اقتصادی نمودار کنترل برای شاخص ناکارایی Cpp , دوازدهمین کنفرانس امار ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
 28. منصوره مقدس , سید محود طاهری , بهرام صادق پور گیلده , رگرسون فازی با پهناهای متغیر در جملا خطا , دوازدهمین کنفرانس امار ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
 29. فرشته مؤمنی , بهرام صادق پور گیلده , نمودارهای کنترل ناپارامتری فازی , چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
 30. محمدرضا ربیعی , ناصر رضا ارقامی , سید محمود طاهری , بهرام صادق پور گیلده , رگرسیون کمترین توانهای دوم برای دادههای ورودی و خروجی فازی بازهای- مقدار , یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
 31. بهرام صادق پور گیلده , صدیقه رحیم پور/ دانشجو , آزمون بوت استرپ فازی روی میانگین با استفاده از فاصله Dp,q , 10th Iranian Conference on Fuzzy Systems , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴/۲۲
 32. بهرام صادق پور گیلده , انسیه دادگر , عدم قطعیت در فرآیند های تصادفی و ‏زنجیرهای مارکف‎ ‎فازی ‏ , ششمین سمینار احتمال و ‏فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۴
 33. بهرام صادق پور گیلده , سهرابعلی یوسفی , اعظم رمضانی , حل عددی معادلات انتگرال فازی فردهلم خطی نوع دوم با استفاده از موجک هار , سی و ششمین کنفرانس ریاضی ‏ایران ‏ , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۱۹